unnamed
LOQOS PSİXOLOJİ NİTQ VƏ İNKİŞAF MƏRKƏZİ

Müalicəvi idman və masaj

Müalicəvi masaj bədənin müxtəlif hissələrinə əl ilə təsirdən ibarət ən təsirli sağlamlıq prosedurlarından biridir. Masaj bir neçə min il əvvəl bir çox xəstəliklərin uğurlu müalicəsi və zədələrdən sağalmaq üçün istifadə edilmişdir. Bu terapiya praktiki olaraq heç bir əks göstəriş və ya yan təsirə malik deyil, ağrısızdır və kimyəvi maddələrin istifadəsini tələb etmir. Müasir tibb hər yaşda olan insanlar üçün müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi və ya qarşısının alınmasına yönəlmiş əl və aparat terapiyasının müxtəlif üsullarını təklif edir.
Play Video

Müalicəvi masajın növləri

İnsan orqanizminə təsirin yüksək effektivliyini təmin etmək üçün həkim sağlamlıq vəziyyətinə və əldə ediləcək nəticəyə uyğun olaraq masajın növünü, intensivliyini və prosedurların sayını seçir.

Müalucəvi masajın əsas növləri:

Klassik. Bədənin bu və ya digər sahəsinə əl ilə təsir və ya bütün bədənin masajı.

Refleks-seqmental. Daxili orqanların patologiyası səbəbindən dəyişikliklərin meydana gəldiyi müəyyən refleks sahələrinə təsiri.

Yerli təsir, təsir üsullarının fərdi seçimi ilə fərqlənir. Belə terapiyanın nəticəsi bədənin autoregulyasiyası, hədəflənmiş patologiya sahəsinin yaxşılaşdırılmasıdır.

Terapevtik masaj tibbdə, reabilitasiya prosedurlarında, kosmetologiyada, idmanda və sağlamlıq və gözəlliklə bağlı bir çox sahələrdə istifadə olunur.

Müalicəvi masajın faydaları

Müalicəvi masajın geniş yayılması onun yüksək effektivliyi ilə bağlıdır. Demək olar ki, hər kəs manuel terapiya kursundan keçməyi sevir, bəziləri hətta prosedurlar zamanı yuxuya gedirlər. Müvafiq ixtisas və təcrübə olmadan masaj prosedurlarını yerinə yetirmək tövsiyə edilmir, çünki… Terapiya xəstənin xüsusi probleminə və sağlamlıq vəziyyətinə uyğunlaşdırılmalıdır.

Müalicəvi masajın bir sıra üstünlükləri var:

Yüksək səmərəlilik. Terapiyanın düzgün seçilməsi bədənin daxili proseslərini işə salmağa, onun resurslarını bərpa və sağalma üçün səfərbər etməyə imkan verir. Nəticə uzunmüddətli və sabitdir.

Minimum sayda əks göstərişlər və yan təsirlər. Masaj texnikasını seçərkən, həkim müalicədən sonra pisləşmə ehtimalını aradan qaldırmaq üçün müəyyən xəstəliklərin və fərdi xüsusiyyətlərin mövcudluğunu nəzərə alır.

Ağrısız. Əksər prosedurlar tamamilə ağrısızdır və hətta xəstə üçün rahatdır. Yalnız ağrı ilə ifadə edilən patologiyalar halında, əl ilə məruz qalma bəzi xoşagəlməz hisslərə səbəb ola bilər.

Bədənə kimyəvi təsiri yoxdur. Masajın ən əhəmiyyətli üstünlüklərindən biri, bütövlükdə bədənə mənfi təsir göstərə bilən kimyəvi dərmanların qəbuluna ehtiyacın olmamasıdır.

Müalicəvi idman

Müalicəvi idman təxəyyülü inkişaf etdirdiyinə və kəşfiyyata imkan verdiyinə görə uşaq inkişafı üçün çox vacibdir. Müalicəvi idman uşağa öz bədəni və ətraf mühit haqqında məlumat əldə etmək imkanı verir.  Körpəlikdə göz təması, səsləri təqlid etmə və gülümsəmə ilə başlayır. Uşaq böyüdükcə ətrafını araşdırır və onun inkişafını dəstəkləyən öyrənmə və tətbiq bacarıqlarını inkişaf etdirir. Koqnitiv inkişaf motor bacarıqların əldə edilməsi ilə artır. Müalicəvi idman inkişafın bir çox sahələrini dəstəkləmək üçün vacibdir: motor, sosial-emosional, dil və idrak bacarıqları buna misal ola bilər.

Mərhələləri :

Uşaq körpəlikdən uşaqlığa doğru irəlilədikcə, onun motor bacarığı mərhələdən keçir:

(0-3) ay:

Qollar, ayaqlar və ayaqlarla hərəkətlər etməsi ,Ətraf mühit haqqında öyrənmək istəyi və Əzalarının necə hərəkət etdiyini kəşf etməsi 

(0-2 yaş)

tək oynayır ,başqaları ilə oynamaq maraqlı deyildir. 

(2 yaş)

Başqalarının oyununu izləyir, başqaları ilə oynamır. 

(yaş 2+)

Başqaları ilə oynayır , oyun istəyi yaranır . 

(3/4 yaş)

Başqaları ilə ünsiyyət qurmağa başlayır,

kooperativ oyunu başlamamışdır. 

(4+ yaş)

Artıq  oyunun ən inkişaf etmiş mərhələsidir və başqaları ilə oynayır

həm fəaliyyətə, həm də oynayan digər uşaqlara maraq göstərir.

Müalicəvi idman və Terapiyası

Uşaq müalicəvi idman terapiyasının məqsədi pozğunluqları azaltmaq və uşağın hərəkətini və ətraf mühitdə iştirakını asanlaşdırmaqdır. Uşağın qabiliyyətlərinə diqqət yetirərək və xüsusi qüsurları müəyyən edərək, fiziki terapevt məqsədləri asanlaşdırmaq üçün sensor-motor oyun fəaliyyətlərini birləşdirir. Məqsədin müəyyən edilməsi terapevt və ailənin birgə səyidir. Bu, ailənin dəyərlərinin və uşağa olan istəklərinin eşidilməsinə kömək edir. Məqsədlər uşağın fiziki vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və daha çox müstəqil bacarıqlar əldə etmək ətrafında cəmlənir. Müalicəvi idman üzrə terapevtlər bu məqsədlərə nail olmaq üçün terapevtik oyundan istifadə edirlər. Oturma və uzanma  kimi motor əsaslı bacarıqların icrası uşaq ətraf mühitlə və ya başqaları ilə qarşılıqlı əlaqədə olduqda (dil, sosial, vizual-qavrayış və/və ya idrak bacarıqlarında) irəliləyir. Fiziki qüsurlu uşaqlar oyunda tam iştirak etmək üçün dəstəkləyici mühitə ehtiyac duyurlar. Müalicəvi idman terapeftləri  oyuna əsaslanan müdaxilə proqramları hazırlayarkən uşağın pozğunluğunu tam başa düşməlidirlər.

Uşağın nə edə biləcəyini başa düşmək terapiya üçün uğurlu oyun mühiti yaratmağa imkan verir. Bu mühitə oyuncaqlar və ya adaptiv avadanlıqlar daxil ola bilər. Valideynlər və ya baxıcılar müalicəvi oyun zamanı dəstək verməlidirlər. Valideyn və ya baxıcının olması emosional dəstəyin göstərilməsinə və terapiyanın ev şəraitinə gətirilməsinə imkan verir. Terapiya zamanı müalicəvi idman terapevt uşağın çatışmazlıqlarına deyil, güclü tərəflərinə diqqət yetirir. Bu, terapevt, valideynlər və baxıcılarla daha yaxşı qarşılıqlı əlaqə yaratmağa imkan verir. Seans zamanı uşağı məşğul saxlamaq üçün düzgün çətinlik miqdarını müəyyən etmək vacibdir. Müdaxilə çox çətin olarsa, uşaq marağı itirə bilər. Çox asan olarsa, terapevtik niyyət baş tutmaya bilər. Bacarıq əldə edildikdən sonra terapevt çətinliyi artıra bilər.

Fiziki Reabilitasiya və Müalicəvi idman Nədir?

Fiziki reabilitasiya zədə, cərrahiyyə və ya nevroloji vəziyyətlər nəticəsində itirilmiş fiziki funksiyaları yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyır. Müalicəvi idman bu prosesdə mühüm rol oynayır və bir sıra üstünlüklər verir. Bu məşqlər xəstələrin əzələ gücünü artırmaq, onların hərəkət diapazonunu genişləndirmək, tarazlıq və koordinasiyanı yaxşılaşdırmaq üçün nəzərdə tutulub.

Fiziki reabilitasiyada M.idman məşqləri xəstələrin əzələlərini gücləndirmək və elastikliyini artırmaq üçün müqavimət təlimi və dartma texnikasını əhatə edir. Müqavimət təlimi müqavimət bantları, çəkilər və ya idman maşınları kimi avadanlıqlardan istifadə etməklə həyata keçirilə bilər. Bu məşqlər əzələ kütləsini artırır, əzələ gücünü artırır və motor funksiyalarını bərpa etməyə kömək edir.

Fiziki reabilitasiya prosesində hərəkət diapazonu məşqləri də mühüm rol oynayır. Bu məşqlər oynaqların elastikliyini və hərəkət diapazonunu artırmaq məqsədi daşıyır. Dartma məşqləri əzələləri uzatmaqla hərəkət məhdudiyyətlərini azaldır və xəstələrə gündəlik həyat fəaliyyətlərini daha rahat yerinə yetirmələrinə kömək edir.

Bundan əlavə, tarazlıq və koordinasiya məşqləri də fiziki reabilitasiyada mühüm rol oynayır. Bu məşqlər əzələlərin koordinasiyasını dəstəkləyir, eyni zamanda tarazlıq nəzarətini tarazlıq taxtaları, bağlama məşqləri və ya yoqa pozaları kimi fəaliyyətlərlə təkmilləşdirir. Bu yolla xəstələr gündəlik həyatda daha sabit və təhlükəsiz hərəkət edə bilirlər.

Psixoloji Sağlamlıq və Müalicəvi Təlimlər nədir?

Müalicəvi idman  fiziki sağlamlıqla yanaşı, psixoloji sağlamlıq üçün də əhəmiyyətli faydalar təmin edir. İdman psixoloji sağlamlığa müsbət təsir göstərir və stressi azaltmağa, əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırmağa və psixi sağlamlığı dəstəkləməyə kömək edir.

İdman endorfin adlanan təbii xoşbəxtlik hormonlarının ifrazını artırır. Bu hormonlar stressi azaldır, əhval-ruhiyyəni yüksəldir, depressiya və narahatlıq əlamətlərini azaltmağa kömək edir. Məşq həmçinin beyində serotonin və dopamin kimi neyrotransmitterlərin ifrazını artıraraq ümumi əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır.

Psixi sağlamlığı dəstəkləmək üçün idman  məşqlər zehinlilik və meditasiya üsulları ilə birləşdirilə bilər. Bədən hərəkəti ilə birlikdə zehni diqqəti və istirahəti təmin edən məşqlər zehni sağlamlığı dəstəkləyir və stressin öhdəsindən gəlməyi asanlaşdırır.

Psixoloji sağlamlıqda məşqlər fərdin öz bədəni ilə əlaqə qurmasına, müsbət özünü qavrayışın inkişafına və özünə inamını artırmağa imkan verir. İdman əhval-ruhiyyəni tənzimləyir, enerji səviyyələrini artırır və ümumi rifah hissini artırır.

Eyni ilə Fiziki və zehni ümumi inkişaf pozuntusundan əziyyət çəkən hər bir fərd üçün müalicəvi idman terapiyası  çox önəmli və əsas terapiyalardan biridir. Bura xüsusəndə Diqqət əksikliyi və hiperaktiv , Autizm spektor pozuntusu , Zəka yetərsizlyi , Ümumi inkişaf pozuntusu , Uşaq Serebral iflic,  Davranış pozuntusu , Ünsiyyət pozuntusu , və digər psixi və nevroloji diaqnozdan əziyyət çəkən fərdləri qeyd etmek mümkündür.

Randevu alın

BİZİMLƏ ƏLAQƏ

LOQOS Psixoloji və Nitq İnkişafı Mərkəzi

2014-cü ildən etibarən fəaliyyətə başlayan “Loqos” Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzi artıq 7 ildir ki, bütün yaş qrupları üzrə psixo-pedaqogika, loqopediya, psixologiya, duyu bütünləmə və müalicəvi idman sahəsində bütün növ korreksiyaları həyata keçirir.

+994 70 600 46 48

İş saatları

09.00 - 18.00