unnamed
LOQOS PSİXOLOJİ NİTQ VƏ İNKİŞAF MƏRKƏZİ

LOQOPEDİK DƏSTƏK

"Loqopediya nədir ?" Sualın cavabı bir çox insanın araşdırdığı bir mövzudur. Loqopediya nitq və dil bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək edən müalicə üsuludur. O, səs istehsalı, başa düşmə, səlislik və ifadə aydınlığını təmin edir. Və loqopediq şöbədə bütün yaş qruplarında nintq pozuntuları, nitq, səs və udma funksiyaları müalicə olunur.
Play Video

Loqopedik dəstək

Müxtəlif vəziyyətləri olan xəstələrə kömək edərkən loqoped multidisiplinar şəkildə işləyir. Yüngül, orta və ya ağır öyrənmə qüsurları, nitq gecikməsi, nitq pozuntusu, səs çıxara bilməmə, eşitmə pozuntusu, dodaq və ya damaq yarığı, kəkələmə, səs pozuntuları və nitq pozuntuları müalicəsində kömək edir. Yetkinlərdə loqopediya nevroloji problemlər, insult, Parkinson, demans, kəllə-beyin travmalarından sonra ünsiyyət problemləri, səs problemləri, əlillik, kəkələmə, eşitmə pozuntuları və s. kimi problemləri də həll etməyə çalışır.  loqopediyada nitq pozğunluqlarını və ünsiyyət problemlərini qiymətləndirir, diaqnoz qoyulur və müalicə edilir.

Loqoped kimdir?

Danışıq ünsiyyətində pozuntular olan insanlara diaqnoz qoyan, qiymətləndirən və müalicə edən insanlara loqoped deyilir. Nitq patoloqları dil və loqopedik təhsil almış insanlardan ibarətdir. Loqoped  hər yaşda olan insanları motivasiya etmək, onlara inam vermək, problem həll etmək, rəhbərlik etmək və təşkilatçılıq etmək bacarığına malik olmalıdır. 

Terapiyalar Nitq terapiyası və loqopedik təlim keçmiş insanlar tərəfindən aparılmalıdır. Müxtəlif mərkəzlərdə loqoped şöbəsi bununla bağlı xidmət göstərə bilər. Loqoped olmaq üçün 4 illik təhsil verən universitetin Defektalogiya  fakültəsini bitirməlidir. Loqoped  hazırlığı qayğı tələb edən bir təlimdir. Nitq patologiyası üzrə mütəxəssisləri xüsusi loqopedlər və ya nitq pozuntuları üzrə mütəxəssis də adlandırmaq olar. Loqoped olmaq üçün magistr dərəcəsi almaq da lazım ola bilər.

Nitq inkişafı və nitq pozuntuların səbəb olanlar nədir?

Nitq və Nitq inkişaf pozuntusu  müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. İki problem bir-birindən fərqlidir. Yəni nitq pozğunluqları başqa, nitq pozuntuları  başqadır. Məsələn, insanda artikulyasiya problemi varsa, səsində problem varsa, bəzi sözləri və səsləri aydın tələffüz edə bilmirsə, kəkələyirsə, bu nitq pozuntularıdır .Ancaq hiss və düşüncə ifadə edilərkən düzgün cümlələr qurula bilmirsə, bu,  nitq pozuntusudur. Bu problemlərin səbəbləri də müxtəlifdir. Yarıq damaq, nevroloji problemlər, eşitmə itkisi, serebral iflic, autizm spektri pozğunluqları, Daun sindromu, diş problemləri nitq pozuntularına səbəb ola bilər.

Loqopediq terapiya nə qədər davam etməlidir?

Bu sualın cavabı hər bir xəstə üçün fərqlidir. Yaş, nitq pozuntusunun növü, nitq pozuntusunun şiddəti, əsas tibbi vəziyyətin olması və terapiyanın tezliyi kimi amillər loqopediq terapiyasının müddətini müəyyən edir. Bəzi nitq pozuntuları yaşla yaxşılaşsa da, digərləri nitq və nitq pozuntuları üçün uzunmüddətli müalicə tələb edə bilər.

Loqopediq terapiyanın üstünlükləri nələrdir?

Nitq  pozuntuları üçün loqopediq terapiya əhəmiyyətli faydalar təmin edir:

Təkmilləşdirilmiş özünə hörmət

müstəqilliyini artırdı

Fikirləri, düşüncələri və hissləri başa düşmək və ifadə etmək bacarığı

Gənc uşaqlar üçün məktəbə hazırlıq

Təkmilləşdirilmiş səs keyfiyyəti

Erkən nitq bacarıqları

Daha yaxşı udma funksiyası

Təkmilləşdirilmiş həyat keyfiyyəti

Randevu alın

BİZİMLƏ ƏLAQƏ

LOQOS Psixoloji və Nitq İnkişafı Mərkəzi

2014-cü ildən etibarən fəaliyyətə başlayan “Loqos” Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzi artıq 7 ildir ki, bütün yaş qrupları üzrə psixo-pedaqogika, loqopediya, psixologiya, duyu bütünləmə və müalicəvi idman sahəsində bütün növ korreksiyaları həyata keçirir.

+994 70 600 46 48

İş saatları

09.00 - 18.00