unnamed
LOQOS PSİXOLOJİ VƏ NİTQ MƏRKƏZİ

Erqoterapiya

Ergoterapiya anadangəlmə və ya sonradan qazanılmış fiziki, psixoloji, koqnitiv xəstəlikləri olan insanlara və sağlam fərdlərə daha yaxşı həyat keyfiyyəti yaşamağa və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edən fərdi mərkəzli sağlamlıq sahəsidir. Fərdi cəmiyyətə yenidən inteqrasiya etməyi qarşısına məqsəd qoyan məşğuliyyət terapiyası, gündəlik həyat fəaliyyətləri məhdudlaşdırılan insanların xüsusi terapiya üsulları ilə yenidən cəmiyyətə inteqrasiyasını hədəfləyir. Qeyd edilməli olan bu müalicələrin ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti, mütəxəssis peşə terapevtləri tərəfindən icra edilməli olmasıdır.
Play Video

Ergoterapiya nədir?

Ümumi dildə iş terapiyası olaraq da adlandırılan məşğuliyyət terapiyası, autizm və hiperaktivlik kimi psixiatrik xəstəlikləri yaşayan fərdlərin mənalı fəaliyyətlərini və ya məşğuliyyətlərini yaxşılaşdırmaq və onları cəmiyyətə yenidən inteqrasiya etmək üçün qiymətləndirmə və müdaxilənin istifadəsini ehtiva edən bir sağlamlıq peşəsidir.

Mütəxəssis peşə terapevtləri bu insanlara həyat məqsədlərini müəyyənləşdirməyə və fiziki, zehni və sosial çətinlikləri aradan qaldırmağa kömək edir. Onlar problemi olan insanlarla işləyirlər ki, onlara gündəlik işlərində kömək etsinlər və insanı təhlükəsiz, dinc və dəstəkli hiss etmək üçün lazım olan resursları təmin etsinlər.

Erqoterapevti nə edir?

Erqoterapevtləri, insana gündəlik həyat fəaliyyətini yerinə yetirmək qabiliyyətini təmin edərək, fərdin gündəlik həyatda müstəqil və özünü təmin etməsinə kömək etməyi hədəfləyir. Erqoterapevti sizin motor-sensor bacarıqlarınızı, hərəkət keyfiyyətinizi, koqnitiv və psixososial statusunuzu qiymətləndirir. Fəaliyyətləri və ya mühitinizi dəyişdirərək itirilmiş bacarıqları bərpa etməyə kömək etmək məqsədi daşıyır.

Hər yaşda olan insanların qayğısına qalan erqoterapevtləri evinizə və ya iş yerinizə gələrək gündəlik həyatda hansı fəaliyyət və ya tapşırığı yerinə yetirdiyinizi müşahidə edə bilərlər. Bu müşahidəyə uyğun olaraq, sizin rahatlığınız üçün icra planı yaradırlar.

Erqoterapiyanın Faydaları Nələrdir?

Mütəxəssis erqoterapevtləri tərəfindən tətbiq edilən əmək terapiyası metodunun ən böyük faydası psixoloji problemi olan insanın ehtiyac duyduğu bacarıq və qabiliyyətləri yenidən qazanmasına və cəmiyyətə inteqrasiyasına kömək etməsidir.

Erqoterapevtləri insana lazım olan bütün resurslara malik olduğundan əmin olaraq hərəkətə, fəaliyyətə və bacarıqlara düzgün nail olmaq yollarını tapmağa kömək edir. Onlar həmçinin insanın ümumi fiziki sağlamlığını yaxşılaşdırmaq üçün sağlamlıq komandanızın digər üzvləri ilə işləyirlər.

Bu, həm də insana gündəlik işlərdə özünüzü təhlükəsiz və dəstəklənmiş hiss etmək üçün lazım olan emosional və ya sosial resursları təmin edir.

Koqnitiv erqoterapiyası

Koqnitiv bacarıqlar gün ərzində qərar qəbul etmə, problem həll etmə, yaddaş və diqqətə təsir edə bilər. Anadangəlmə və ya qazanılmış idrak problemləri bir peşə terapevti tərəfindən qiymətləndirilir. Xəstəyə uyğun idrak bacarıqlarını dəstəkləyən fəaliyyətləri özündə birləşdirən müalicə proqramı yaradılır və həyata keçirilir. Bu tətbiqlər sayəsində fərdin yaddaşını, diqqətini və ünsiyyət bacarıqlarını artırmaq hədəflənir.

Geriatrik erqoterapiyası

İnsanlar qocalıqla gələn demans, Alzheimer və Parkinson kimi beyinlə əlaqəli xəstəliklər səbəbindən gündəlik həyatda ən sadə işləri yerinə yetirmək qabiliyyətini itirə bilər. Onlar bu sadə tapşırıqları yerinə yetirə bilmədikdə utancaq, çaşqın və ya kədərli hiss edə bilərlər. Bu hallarda, erqoterapevti tərəfindən fərdiləşdirilmiş terapiya proqramı tətbiq edilir ki, bu da insanlara gündəlik fəaliyyətlərini və ehtiyac duyduqları bacarıqları inkişaf etdirmək, saxlamaq və ya bərpa etməkdə kömək etməkdir.

İcma əsaslı erqoterapiyası

Erqoterapevtlər hər yaşda olan insanlara gündəlik fəaliyyətlərini tamamlamağa imkan verməklə yanaşı, insanların cəmiyyətdə iştirakını da dəstəkləyirlər. Bu, xüsusi şəraiti olan insanların yaxşı həyat keyfiyyətini bərpa etməyə imkan verməklə cəmiyyətə yenidən inteqrasiyasını hədəfləyən əmək terapiyası təcrübəsi sahəsidir.

Pediatrik erqoterapiyası

Pediatrik erqoterapiyası; Hiss prosesinin pozulması, öyrənmə və davranış problemləri kimi problemlərin müşahidə olunduğu serebral iflic, autizm və digər xroniki xəstəliklər zamanı uşaqların sosiallaşması, onların motor və sensor bacarıqlarının inkişafı və zehni bacarıqlarının artırılması üçün tətbiq edilir. Pediatrik erqoterapevtləri uşaqlara məktəb performanslarını və oyun kimi gündəlik fəaliyyətlərdə bacarıqlarını qiymətləndirməyə və təkmilləşdirməyə kömək edir.

Peşə erqoterapiyası

Eeqoterapevtlər hər hansı səbəbdən (fiziki, bilişsel və ya psixoloji) iş həyatına uyğunlaşa bilməyən anadangəlmə və ya qazanılmış əlilliyi olan şəxsləri işlə təmin etməyi hədəfləyir. Bu məqsədə çatmaq üçün fərd üçün müdaxilə proqramları yaradır və ya məşğulluğu təmin etmək üçün işəgötürənlə fərd arasında körpü rolunu oynayır. Psixiatrik məşğuliyyət terapiyası erqoterapevtləri psixi sağlamlıq problemləri (bipolyar, şizofreniya, davranış pozğunluqları və s.) olanlara iş, sosial həyat, həyat bacarıqları və asudə vaxt baxımından özlərini təkmilləşdirməyə kömək etməklə fərdləri cəmiyyətə yenidən inteqrasiya etməyi hədəfləyirlər. Bu təcrübədə xəstələrin davranışlarını müşahidə etməklə terapiya və müalicə planı yaradılır.

Randevu alın

BİZİMLƏ ƏLAQƏ

LOQOS Psixoloji və Nitq Mərkəzi

2014-cü ildən etibarən fəaliyyətə başlayan “Loqos” Psixoloji və Nitq Mərkəzi artıq 10 ildir ki, bütün yaş qrupları üzrə psixo-pedaqogika, loqopediya, psixologiya, duyu bütünləmə və müalicəvi idman sahəsində bütün növ korreksiyaları həyata keçirir.

+994 70 600 46 48

İş saatları

09.00 - 18.00