unnamed

Mütəxəssislər

Loqos PSİXOLOJİ VƏ NİTQ İNKİŞAFI MƏRKƏZİ

PEŞƏKAR MÜTƏXƏSSİS HEYƏTİMİZ

Məmmədli Sevda

Baş Psixoloq

Aysel Arastunqızı

Baş Metodist

Axundova Günel

Klinik psixoloq

Xəlilova Xəyalə

Baş Loqoped

Bəhlulzadə Gülçin

Psixoloq (uşaq)

Əliyeva Cəmilə

Psixoloq (yeniyetmə,uşaq)

Qədirova Gülnarə

Psixoloq(böyük,yeniyetmə,uşaq)

Məmmədzadə Pərviz

Psixoloq (uşaq)

lOQOS pSİXOLOJİ NİTQ VƏ İNKİŞAF MƏRKƏZİ
KOMANDAMIZIN ÜZVÜ OLMAQ İSTƏYİRSİZ?