Təşviş pozuntuları

Təşviş pozuntularıTəşviş pozuntuları qrupuna bir sıra pozuntular daxildir.

Bunlar:

- Panik pozuntu,
- Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu,
- Sosial fobiya,
- Aqorafobiya,
- Ayrılıq təşviş pozuntusu.


Ümumilikdə bu qrupa daxil olan pozuntuların oxşar əlamətləri var. Bu əlamətlər fiziki və psixoloji olmaq üzrə 2 yerə ayrılır.

Fiziki əlamətlərə, əl və ayaqlarda uyuşma, taxikardiya, spazmlar, tənginəfəslik, isti və soyuq basma, təzyiqin qaxlması və enməsi, temperaturun qalxması və s aid edə bilərik.

Psixoloji əlamətlərə: Ölüm qorxusu, huşunu itirmək qorxusu, bir şey olacağından narahat olmaq, bağlı və qapalı yerlərdə qalmaq istəməmək və s aid edə bilərik.
Loqos.az logo
"Loqos" Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzi 2014-cü il, martın 2-də Bakının Nərimanov rayonunda ilk fəaliyyətinə başlamışdır. İnsanların psixoloji durumunun şəraitə uyğun müdafiəsi kimi çətin vəzifəni öz üzərinə götürən Mərkəz qısa zaman ərzində özünü təsdiqləyə, intellektual-maarifçi təmayüllü təşkilat olaraq əhali arasında tanimişdır.

Copyright by Loqos. All rights reserved.

Copyright by Loqos. All rights reserved.