Əhval-ruhiyyə pozuntuları

Əhval-ruhiyyə pozuntularıƏhvar ruhiyyə pozuntularına depressiya, əhval ruhiyyənin kəskin dezrequlyasiyası və distimiya daxildir.

Ümumilikdə 3 əsas əlamət göstərə bilərik.

1.Psixi tormozlanma (düşüncələrin olmaması),
2.Hərəki tormozlanma (hərəkət etmək, bir iş görməmək),
3. Maraqların azalması (adəti üzrə olan maraqlara meylin olmaması).

Bunlardan başqa köməkçi əlamətlərdə var.

Məsələn: yuxu rejimində dəyişiklik (artma/azalma) iştahın artması və ya azalması, intihar düşüncələri və cəhdləri və s.

Qrup üzrə xəstəliklər bu əlamətlərin ağırlıq və davam etmə müddətinə görə müəyyənləşir.
Loqos.az logo
"Loqos" Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzi 2014-cü il, martın 2-də Bakının Nərimanov rayonunda ilk fəaliyyətinə başlamışdır. İnsanların psixoloji durumunun şəraitə uyğun müdafiəsi kimi çətin vəzifəni öz üzərinə götürən Mərkəz qısa zaman ərzində özünü təsdiqləyə, intellektual-maarifçi təmayüllü təşkilat olaraq əhali arasında tanimişdır.

Copyright by Loqos. All rights reserved.

Copyright by Loqos. All rights reserved.