Şəxsiyyət pozuntuları

Şəxsiyyət pozuntularıŞəxsiyyət pozuntuları, insanın ətraf mühitə uyğunlaşmasını və gündəlik iş faliyyətini pozan, şəxsdə gərginlik və narahatlıq hissi yaradan, yaşadığı cəmiyyətin mədəni gözləntilərindən kənar davranışlar göstərən, fiziki, zehni və psixi əlamətləri özündə cəmləşdirən və daimilik göstərən pozuntulardır.
Loqos.az logo
"Loqos" Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzi 2014-cü il, martın 2-də Bakının Nərimanov rayonunda ilk fəaliyyətinə başlamışdır. İnsanların psixoloji durumunun şəraitə uyğun müdafiəsi kimi çətin vəzifəni öz üzərinə götürən Mərkəz qısa zaman ərzində özünü təsdiqləyə, intellektual-maarifçi təmayüllü təşkilat olaraq əhali arasında tanimişdır.

Copyright by Loqos. All rights reserved.

Copyright by Loqos. All rights reserved.