Obsessiv Kompulsiv Pozuntu nədir?

Obsessiv Kompulsiv Pozuntu məntiqsiz düşüncə və qorxuların insanı daimi olaraq təkrarlanan davranışlar göstərməsinə məcbur edən psixoloji narahatlıqdır.


OKP göstəriciləri nələrdir?
Sıxıntı və narahatlığa səbəb olan təkrarlanan davranışlar.

Obsessiyalar:
- Kirlənmə qorxusu;
- Əşyaları sıralamaq və simmetriya;
- Özünə və ya başqalarına zərər verən aqressiv düşüncələr;
- Əllər yara olana qədər yuma;

OKP simptomları:
- Digər insanların toxunduğu əşyalara toxunaraq kirlənmə qorxusu;
- Qapını kilidləyib-kilidləmədiyi və ya ütünü söndürüb söndürmədiyi ilə bağlı şübhələr;
- Əşyalar düzgün şəkildə düzülmədikdə stress keçirtmək;
- Əlləri titrəmə;
- Zehində xoşagəlməz seksual düşüncələr canlandırma;
- Sözləri və ya cümlələri dəfələrlə təkrar etmək;

Obsessiv Kompulsiv Pozuntunun müalicəsi varmı?
Obsessiv kompulsiv pozuntu (Sarışan hallar nevrozu) bəzən kronik hala keçsə də, bir çox insan bu xəstəlikdən tam olaraq qurtulur. Müasir müalicə yanaşması dərman və ya psixoterapiya ilədir, kronik hala keçən xəstələrdə isə həm dərman, həm də psixoterapiya birgə həyata keçirilir.

Obsessiv Kompulsiv Pozuntu nədir?Obsessiv Kompulsiv Pozuntu nədir?
Loqos.az logo
"Loqos" Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzi 2014-cü il, martın 2-də Bakının Nərimanov rayonunda ilk fəaliyyətinə başlamışdır. İnsanların psixoloji durumunun şəraitə uyğun müdafiəsi kimi çətin vəzifəni öz üzərinə götürən Mərkəz qısa zaman ərzində özünü təsdiqləyə, intellektual-maarifçi təmayüllü təşkilat olaraq əhali arasında tanimişdır.

Copyright by Loqos. All rights reserved.

Copyright by Loqos. All rights reserved.