Qrup terapiyası

Xəbərlər və Təlimlər

Qrup terapiyası

26.11.2018

130

Qrup terapiyası psixoloji terapiyanın bir formasıdır. Fərdi konsultasiyadan fərqli olaraq, qrup terapiyasında iştirak edən insan qrupda özünü daha yaxşı ifadə edir. İştirakçı burada münasibətləri bərpa edərək, qrupun digər üzvləri ilə bərabər, özündən asılı olmadan real həyatda olduğu kimi hərəkət edir, komplekslərindən azad olur, pis vərdişlərindən, travmalardan uzaqlaşır, proseslərə münasibətini bildirir və qiymətləndirir. Bu zaman iştirakçı öz probleminə başqasının gözü ilə baxmaq imkanı əldə etməklə yanaşı, başqasının probleminə də bir başa fikir bildirərək sosial qorxularını və ünsiyyət bacarığını inkişaf etdirmiş olur. Qrup terapiyasında əsasən kommunikasiya bacarıqlarının formalaşması və komplekslərdən azad olunması, eləcə də ruh yüksəkliyi və pozitivə yönəlmək metodlarından istifadə olunur. Bütün bu proseslər müzakirələr və müxtəlif psixoloji oyunlar vasitəsi ilə həyata keçirilir.

Qrup terapiyası Групповая терапияQrup terapiyası Групповая терапияQrup terapiyası Групповая терапияQrup terapiyası Групповая терапия