Uşaq psixoloqu Raminə Həsənova “Oyun terapiyası” adlı seminar keçirdi.

Xəbərlər və Təlimlər

Uşaq psixoloqu Raminə Həsənova “Oyun terapiyası” adlı seminar keçirdi.

29.10.2018

121

   Uşaq psixoloqu Raminə Həsənova 27 oktyabr tarixində “Loqos” PNİM-nin Azadlıq filialında “Oyun terapiyası” adlı seminar keçirilmişdir. Seminarda oyun terapiyasının əhəmiyyəti açıqlanıb və bir sıra nümunələr göstərilmişdir. 
   Qeyd edək ki, oyun uşağın zehni, emosional və sosial inkişafına kömək edir. Uşaqlar oyun vasitəsilə xarici dünyanı tanıyır, həyat haqqında təcrübə toplayır, həqiqəti və reallığı fərqləndirməyi öyrənir, bir sözlə, həyatla mübarizə aparırlar. Oyun, uşaqların hisslərini və düşüncələrini asanlıqla ifadə etmək üçün ən münasib dildir. Oyun onların inkişafına kömək edərkən uşaqları xoşbəxt edir. 
   Oyun terapiyasının məqsədi uşağın emosional yaxşı hiss etməsini təmin etməkdir. Oyun terapiyası uşağın normal inkişafına təsir göstərən emosional, davranış və psixoloji problemləri aradan qaldırmaq və problemin yaranmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyır.

Uşaq psixoloqu Raminə Həsənova “Oyun terapiyası” adlı seminar keçirdir. Детский психолог Рамина Гасанова провела семинар,на тему «Игровая терапия».Uşaq psixoloqu Raminə Həsənova “Oyun terapiyası” adlı seminar keçirdir. Детский психолог Рамина Гасанова провела семинар,на тему «Игровая терапия».Uşaq psixoloqu Raminə Həsənova “Oyun terapiyası” adlı seminar keçirdir. Детский психолог Рамина Гасанова провела семинар,на тему «Игровая терапия».Uşaq psixoloqu Raminə Həsənova “Oyun terapiyası” adlı seminar keçirdir. Детский психолог Рамина Гасанова провела семинар,на тему «Игровая терапия».Uşaq psixoloqu Raminə Həsənova “Oyun terapiyası” adlı seminar keçirdir. Детский психолог Рамина Гасанова провела семинар,на тему «Игровая терапия».Uşaq psixoloqu Raminə Həsənova “Oyun terapiyası” adlı seminar keçirdir. Детский психолог Рамина Гасанова провела семинар,на тему «Игровая терапия».