May ayı üçün nəzərdə tutulmuş Klinik Psixologiya təhsil proqramı nevroloq, tibb elmləri doktoru Mixaylov Vladimir Alekseyeviç tərəfindən keçdi.

Xəbərlər və Təlimlər

May ayı üçün nəzərdə tutulmuş Klinik Psixologiya təhsil proqramı nevroloq, tibb elmləri doktoru Mixaylov Vladimir Alekseyeviç tərəfindən keçdi.

28.05.2018

241

  "Loqos" Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin Sankt Peterburq V.M.Bexterev Psixonevrologiya İnstitutu ilə əməkdaşlığı çərçivəsində yaradılan Klinik Psixologiya təhsil proqramının may ayı üçün nəzərdə tutulmuş dərslərini nevroloq, tibb elmləri doktoru Mixaylov Vladimir Alekseyeviç keçdi.

May ayı üçün nəzərdə tutulmuş Klinik Psixologiya təhsil proqramı nevroloq, tibb elmləri doktoru Mixaylov Vladimir Alekseyeviç tərəfindən keçdi.May ayı üçün nəzərdə tutulmuş Klinik Psixologiya təhsil proqramı nevroloq, tibb elmləri doktoru Mixaylov Vladimir Alekseyeviç tərəfindən keçdi.May ayı üçün nəzərdə tutulmuş Klinik Psixologiya təhsil proqramı nevroloq, tibb elmləri doktoru Mixaylov Vladimir Alekseyeviç tərəfindən keçdi.

May ayı üçün nəzərdə tutulmuş Klinik Psixologiya təhsil proqramı nevroloq, tibb elmləri doktoru Mixaylov Vladimir Alekseyeviç tərəfindən keçdi.

May ayı üçün nəzərdə tutulmuş Klinik Psixologiya təhsil proqramı nevroloq, tibb elmləri doktoru Mixaylov Vladimir Alekseyeviç tərəfindən keçdi.May ayı üçün nəzərdə tutulmuş Klinik Psixologiya təhsil proqramı nevroloq, tibb elmləri doktoru Mixaylov Vladimir Alekseyeviç tərəfindən keçdi.May ayı üçün nəzərdə tutulmuş Klinik Psixologiya təhsil proqramı nevroloq, tibb elmləri doktoru Mixaylov Vladimir Alekseyeviç tərəfindən keçdi.May ayı üçün nəzərdə tutulmuş Klinik Psixologiya təhsil proqramı nevroloq, tibb elmləri doktoru Mixaylov Vladimir Alekseyeviç tərəfindən keçdi.