Ünsiyyətin, sosial adaptasiyanın, diqqətin, qarşılıqlı münasibətlərin və birgə oyun fəaliyyətinin inkişafı.

Xəbərlər və Təlimlər

Ünsiyyətin, sosial adaptasiyanın, diqqətin, qarşılıqlı münasibətlərin və birgə oyun fəaliyyətinin inkişafı.

11.05.2018

274

Ünsiyyətin, sosial adaptasiyanın, diqqətin, qarşılıqlı münasibətlərin və birgə oyun fəaliyyətinin inkişafı.
1.Davranış pozuntusu
2.Sosial inkişaf pozuntusu
3.Sosial oyun davranış yetərsizliyi 
4.Motor inkişaf geriliyi kimi narahatçılıqların korreksiyası üçün uşaqlarınızı Azadlıq filialında qrup terapiyalarına gətirə bilərsiniz.

Ünsiyyətin, sosial adaptasiyanın, diqqətin, qarşılıqlı münasibətlərin və birgə oyun fəaliyyətinin inkişafı.Ünsiyyətin, sosial adaptasiyanın, diqqətin, qarşılıqlı münasibətlərin və birgə oyun fəaliyyətinin inkişafı.Ünsiyyətin, sosial adaptasiyanın, diqqətin, qarşılıqlı münasibətlərin və birgə oyun fəaliyyətinin inkişafı.Ünsiyyətin, sosial adaptasiyanın, diqqətin, qarşılıqlı münasibətlərin və birgə oyun fəaliyyətinin inkişafı.Ünsiyyətin, sosial adaptasiyanın, diqqətin, qarşılıqlı münasibətlərin və birgə oyun fəaliyyətinin inkişafı.