“Qürbət zöhrəsi” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.

Xəbərlər və Təlimlər

“Qürbət zöhrəsi” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.

26.03.2018

388

“Loqos” Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzində Ulduz Qasımın “Qürbət zöhrəsi” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.

 Novruz bayramı ərəfəsində təşkil edilən təqdimat mərasimini “Dilbərim” rəqs qrupunun balaca fidanları “Dəsmal” rəqsi ilə açıq elan ediblər.

 Milli nəsrimizdə səmimiyyət və etiraf dərinliyinə görə seçilən “Qürbət zöhrəsi” romanında tələbəlik illərində ilk məhəbbəti daşa dəyən, taleyin faciəli düşüncə daşıyıcısı olan bir ailə içərisində yaşamağa ürcah etdiyi Zöhrənin çəkdiyi iztirab və yaşantılardan bəhs edir. Yazıçı oxucuları inandırmağa çalışır ki, cəmiyyətin zülmətə bürünməsi yalnız qəlbi və fikri qara olanlarda deyil, içi işıqla dolu insanların mütiliyində, azadlığa doğru bir addım da atmamasındadır. Əsərin baş qəhrəmanı Zöhrə abrına qısılıb yalnız qadın və ana borcunu yerinə yetirir, düşdüyü mühitə qarşı bir zərrə qədər də müqavimət göstərmir.

    “Qürbət zöhrəsi” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.    “Qürbət zöhrəsi” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.    “Qürbət zöhrəsi” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.    “Qürbət zöhrəsi” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.“Qürbət zöhrəsi” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.    “Qürbət zöhrəsi” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.    “Qürbət zöhrəsi” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.