Şamil Taşayev

Tərəfdaş mütəxəssislər

Şamil Taşayev

Psixoloq

Sankt-Peterburq Klinik psixologiya və Psixoterapiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru. Rusiya Perinatal Psixologiya və Tibb Assosiasiyasının rəyasət heyətinin üzvü, Beynəlxalq Perinatal Psixologiya və Tibb (ISPPM) Cəmiyyətinin üzvü, Beynəlxalq Psixoterapiya və Klinik psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi şurasının sədri,Beynəlxalq "Psychosomatics" elmi jurnalının baş redaktoru. Yüksək sinir fəaliyyəti üzrə fizioloq,insan və heyvanların fiziologiyası üzrə biologiya elmləri namizədi. Psixologiya və fiziologiya sahəsində 8 beynəlxalq ixtiranın müəllifidir.