Məmmədova Təranə

Məmmədova Təranə

 

1981-ci ilin iyul ayında Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1998 – 2002-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə kredit fakültəsində bakalavr təhsili almışdır.

2002 – 2004-cü illərdə həmin universitetdə magistr təhsilini tamamlamışdır.

Psixologiya sahəsinə olan xüsusi marağı psixoloq ixtisasına yiyələnmək arzusunu reallaşdırmış, 2014-cü ildə M.E.Jukov adına Xarkov Milli Aerokosmik Universitetinin psixologiya fakültəsinə daxil olmuşdur.

Türkiyə, Rusiya və digər ölkələrdə psixologiya üzrə kursların iştirakçısı olmuş, sertifikatlar almışdır.

Beynəlxalq Ailə Akademiyasının, Avropa Psixoloqlar Liqasının, Dünya Pozitiv Psixoterapiya Assosiasiyasının üzvüdür.

Ailəlidir. Üç övlad anasıdır.

 

Родилась в 1981 г в г. Баку.

В 1998 – 2002 гг получила степень бакалавра в факультете «Финансы и кредит» Азербайджанского Государственного Экономического Университета.

В 2002 – 2004 гг окончила этот университет получив степень магистра.

Осуществила особый интерес к сфере психологии, желание получить психологическое образование поступив в факультет психологии Харьковского Национального Аэрокосмического Университета им Н.Е.Жукова.

Была участницей многочисленных курсов по психологии в Турции, России и других странах, получила сертификаты.

Член Международной Ассоциации Семьи, Европейской Лиги Психологов, Всемирной Ассоциации Позитивной Психотерапии.

She was born in 1981 in Baku.

In 1998 – 2002 she received a BA in the faculty of Finance and Credit of Azerbaijan State Economic University.

In 2002 – 2004 she received MBA in that university.

She realized her special concern about psychology and her will to get education in this field when she enrolled to the faculty of psychology in Kharkov National Aerospace University named after N.E.Jukov.

She attended number of training courses on psychology in Turkey, Russia and other countries and got certificates. She is a member of International Family Academy, European Psychologists’ League, and Worldwide Positive Psychotherapy Association.

She’s married, a mother of three children.