Bizə yazın

Bizə yazın

Biz gələcəyimiz olan uşaqlarımızı düşündüyümüz üçün, “LOQOS” adlı nitq inkişafı mərkəzini yaratmağı qarşımıza məqsəd qoyduq və yaratdıq. Budur mərkəzimiz artıq sizin xidmətinizdədir. "Loqos" nitq inkişafı və korreksiyası mərkəzi uşaqlara və yeniyetmələrə psixo-pedaqoji yardım göstərir. Mərkəzdə uşaq və yeniyetmələr üçün loqopedik və defektoloji xidmətin geniş spektri təqdim olunur. İlk yaşlarından başlayaraq uşaq və yeniyetmələrə mütəxəssislər tərəfindən psixoloji, pedaqoji və korreksion istiqamətdə məsləhətlər verilir.